• اعزام ده دستگاه اتوبوس به شلمچه جهت اربعين حسيني
  • آماده سازي ناوگان حمل ونقل عمومي جهت آغاز سال تحصيلي جديد
  • ضرورت استفاده از کارت سوخت ، جهت سوخت گيري
  • بازديد و نظارت بر عملکرد بخشهاي مختلف سازمان
  • رنگ آميزي و اصلاح سايبانهاي اتوبو س

ارتباط با ما

-
1397/06/26 13:16:44

آدرس

1397/06/26 13:16:05

دور نما

1397/06/26 13:14:29

شماره های تماس


مدیرعامل

مهندس مهرداد میرزاییان
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

تصویر روز

اوقات شرعی

پیوندها